نتایج جستجو برای عبارت :

مفهوم سفسطه

شاگردان از استادشان پرسیدند: سفسطه چیست؟
استاد کمی فکر کرد و جواب داد: گوش کنید، مثالی می زنم، دو مرد پیش من می آیند. یکی تمیز و دیگری کثیف من به آن ها پیشنهاد می کنم حمام کنند. شما فکر می کنید، کدام یک این کار را انجام دهند؟
هر دو شاگرد یک زبان جواب دادند: خوب مسلما کثیفه!
استاد گفت: نه، تمیزه. چون او به حمام کردن عادت کرده و کثیفه قدر آن را نمی داند. پس چه کسی حمام می کند؟
حالا پسرها... می گویند: تمیزه!
استاد جواب داد: نه، کثیفه، چون او به حمام احتیا
مفهوم بسیج در غدیر امامت معنا گرفت
وقتی پیمبر دست علی بالا به پهنا گرفت
مفهوم بسیج با حضرت آدم در اول خلقت
وقتی ز نور اهل بیت آدم تن رعنا گرفت
مفهوم بسیج را فاطمه خوب تفسیر کرد
در دفاع از ولایت میخ و در جان آنا گرفت
مفهوم بسیج با امام حسن گرامی تر شد
برای حفظ دین از معاویه صلح بینا گرفت
مفهوم بسیج خون ثارلله است تا بینهایت
دین زنده از آن و بسیج از آن مبنا گرفت
مبنای بسیج حضرت عباس بن علی است
 مشق ما داد و هماره لشکر توانا گرفت
مفهوم بسیج 
مفهوم بسیج در غدیر امامت معنا گرفت
وقتی پیمبر دست علی بالا به پهنا گرفت
مفهوم بسیج با حضرت آدم در اول خلقت
وقتی ز نور اهل بیت آدم تن رعنا گرفت
مفهوم بسیج را فاطمه خوب تفسیر کرد
در دفاع از ولایت میخ و در جان آنا گرفت
مفهوم بسیج با امام حسن گرامی تر شد
برای حفظ دین از معاویه صلح بینا گرفت
مفهوم بسیج خون ثارلله است تا بینهایت
دین زنده از آن و بسیج از آن مبنا گرفت
مبنای بسیج حضرت عباس بن علی است
 مشق ما داد و هماره لشکر توانا گرفت
مفهوم بسیج 
از بس که دور مانده‌ام از یاس و صبح و باغ 
تن داده‌ام به قار و به قورِ کبودِ زاغ 
شاهینْ به شانه‌های دلم تُک نمی‌زند
تعظیم می‌کنم به مترسک به هر کلاغ
سبزینه‌های مزرعه سهمِ ملخ شدند 
خاموش شد اُجاق و چه سردست این اتاق!
این درّه‌ها ندا به کسی پس نمی‌دهند 
شیون بس است و ناله در این غارِ بی چراغ 
عمری، اسیرِ سفسطه و زور و زر شدم
آخر چقدر جُغد شنیدن از این نفاق؟!
از اغتشاشِ ذاتیِ این شهرِ کور و کر 
باید پناه بُرد به شعر و به چای داغ  
محمد حسین اف
 
خطرناک ترین آدم ها اونایی هستن که با اعتماد به نفس تمام، احساس دانستن و راه بلد بودن دارن، ولی دارن اشتباه میرن. اما ظاهر کارشون اینو نشون نمیده!
تازه هر کی هم همراهشون نشه با تمسخرشون مواجه میشه.
سفسطه گرهای ِ پرحرفی که هیچ وقت کم نمیارن و حرف هیچ کس جز خودشون رو قبول ندارن.
اما...
کاملا برعکسش رو ادعا میکنن!
با خودتون صادق باشید حداقل!
 
 
 
* یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، لقد اضلنی عن الذکر...
 
* شد یه هفته پاکی
 مفهوم بسیج در غدیر امامت معنا گرفت
        وقتی پیمبر دست علی بالا به پهنا گرفت
 مفهوم بسیج با حضرت آدم در اول خلقت
        وقتی ز نور اهل بیت آدم تن رعنا گرفت
 مفهوم بسیج را فاطمه خوب تفسیر کرد
       در دفاع از ولایت میخ و در جان آنا گرفت
 مفهوم بسیج با امام حسن گرامی تر شد
       برای حفظ دین از معاویه صلح بینا گرفت
 مفهوم بسیج خون ثارلله است تا بینهایت
      دین زنده از آن و بسیج از آن مبنا گرفت
 مبنای بسیج حضرت عباس بن علی است
      مشق 
 مفهوم بسیج در غدیر امامت معنا گرفت
 وقتی پیمبر دست علی بالا به پهنا گرفت
 مفهوم بسیج با حضرت آدم در اول خلقت
 وقتی ز نور اهل بیت آدم تن رعنا گرفت
 مفهوم بسیج را فاطمه خوب تفسیر کرد
 در دفاع از ولایت میخ و در جان آنا گرفت
 مفهوم بسیج با امام حسن گرامی تر شد
 برای حفظ دین از معاویه صلح بینا گرفت
 مفهوم بسیج خون ثارلله است تا بینهایت
 دین زنده از آن و بسیج از آن مبنا گرفت
 مبنای بسیج حضرت عباس بن علی است
  مشق ما داد و هماره لشکر توانا گرفت
 مفهوم مخالف حصر: مفهومی است که انحصار در مصداق، حکم را برای آن مصادیق قطعی و حجت می سازد و دارای ادات حصر مثل فقط، تنها و امثالهم می باشد مثل ماده ۵۸ قانون مدنی. 
نکته : از نظر اصولیون و در کنکور مفهوم حصرحجت است یا به عبارتی مفهوم حصر، مفهوم مخالف دارد. 
نکته : مفهوم مخالف لقب: مقصود از لقب هر اسمی است که موضوع حکم قرار گیرد مثل لفظ سارق یا زانیه. 
نکته : از نظر اصولیون و کنکوری لقب مفهوم مخالف ندارد یا به عبارتی مفهوم لقب، حجت نیست. 
نکته : مفهو
از وقتی وبلاگ شروع کرد به پاک کردن پست‌هام راستش، انگیزه‌م برای نوشتن کم شد. برای اینجا نوشتن و درمیون گذاشتن با شمایی که شاید ندونم کی هستید. ولی خب، گاهی آدم یجایی یجوری، یچیزی رو باید بگه. الان نمیدونم چی میخوام بگم. پُرم از حرف‌های مگو. حرف‌هایی که فقط وقتی علنی‌ش میکنم که پرده‌‌‌ای بین خودم و دنیا کشیدم و مطمئنم که هیچکس نیست بشنوه. نمیدونم چقدر دیگه میتونم به این مگو و مکن‌ها ادامه بدم. نمیدونم چقدر ظرفم جا داره. نمیدونم تا کی میتون
فیلم آموزشی جلسه سوم
محتوا
آشنایی با مفهوم سرویس دهنده و سرویس گیرنده (سرور و کلاینت)
آشنایی با مفهوم Host و Localhost
آشنایی با مفهوم وب سرور
آشنایی با WAMP و نصب و راه‌اندازی آن
آشنایی با زبان PHP
نحوه تعریف متغیر در PHP
آشنایی با دستور echo و کاربردهای آن
 
قبلا گفتیم تصور آنچه در خارج وجود دارد در ذهن مفهوم است.
 
تصور خود نیز دو گونه است:
۱. کلی
۲. جزئی
 
تصور کلی دو گونه است:
۱. کلی ذاتی
۲. کلی عرضی
 
کلی ذاتی:
نوع
جنس
فصل
 
کلی عرضی:
عرض عام
عرض خاص
 
به این پنج نوع تصور کلی، کلیات خمس گفته می‌شود.
قم/مؤسسه کلامعرض یک مفهوم ماهوی است؛ مانند سفیدی، سیاهی که تشکیک بردار نیست تا بتوان گفت «این شیء سفیدی تر شده است»اما عرضی یک مفهوم غیرماهوی و تشکیک بردار است که از وجود ناعتی شیء گرفته می شود؛ مانند سفید و سیاه که می توان گفت «این شیء سفیدتر شده است»
 مفهوم بسیج در غدیر امامت معنا گرفت
                                                     وقتی پیمبر دست علی بالا به پهنا گرفت
 مفهوم بسیج با حضرت آدم در اول خلقت
                                                     وقتی ز نور اهل بیت آدم تن رعنا گرفت
 مفهوم بسیج را فاطمه خوب تفسیر کرد
                                                     در دفاع از ولایت میخ و در جان آنا گرفت
 مفهوم بسیج با امام حسن گرامی تر شد
                                                     برای حفظ
داشتیم توی خوابگاه میوه میخوردیم؛ بچه ها گفتند چرا خیار نمیخوری، گفتم خیار سبز دوست ندارم..
یهووو یکی از بچه ها زد زیر خنده که خیار مگه رنگ دیگه ای هم داره، که تو سبزش رو دوست نداری...
 گفتم ما به اینا میگیم خیارسبز...
گفت پس به چی میگید خیار....
گفتم به خربزه میگیم خیار....
گفت پس به چی میگید خربزه....
گفتم به خیار میگیم خربزه....
گفت پس چرا به خیار میگید خیار سبز...
میگم خب آخه چون ما به خربزه میگیم خیار ....
یهووو قاطی کرد گفت نفهمیدم به چی میگید خیار به
 
"مفهوم زمان برای برخی ؛همان لحظه ای است که بیشترین فرصت در بالاترین حد ممکن، در آن نهفته است،این افراد بر زمانبندی مناسب تاکید بسیار می ورزند.کارشناسان امور تبلیغات به ما می گویندکه هیچ چیز ارزشمند تر از فکری که به موقع مطرح شود نیست. اگر بتوانی بیاموزی که لحظه مناسب را به محض رسیدن آن بشناسی و پیش از رفتنش آنرا غنیمت شماری ،مشکلات زندگی به کمترین حد خود خواهد رسید
معنی زمان برای برخی دیگر،تنها اندازه گیری ثانیه ها،دقیقه ها،ساعت ها و ساله
بازی با کلمات یکی از بازی‌های جنگ روانی است. بازی جنگ روانی بازی‌ای
است که در آن افراد با روان دیگران با روش‌های مختلف بازی کرده و هیجانات و
احساسات منفی درون آنها را تحریک می‌کنند. به‌عنوان مثال، در برخی از
مسابقات از این بازی برای دلسرد کردن و شکست دادن حریف استفاده می‌شود.
متاسفانه این بازی‌ها در سطح جامعه نیز قوت گرفته و طرفداران زیادی هم
دارند. در این مقاله سعی داریم که توضیح مختصری در مورد«بازی کلمات» به شما
ارائه کنیم.

تا به ح
مفهوم عنصر بصری خط در طراحی گرافیکی
طراحی و شناخت مفاهیم اصول و عناصر طراحی گرافیکی یکی از روش های ابتدایی ورود به عرصه طراحی گرافیکی می باشد که هر فرد طراح برای اینکه بتواند کار خود را بصورت حرفه ای اجرا نماید ، باید اصول و مفاهیم پایه گرافیک و طراحی را بیاموزد تا در بکارگیری عناصر دچار تزلزل نگردد. در این مقاله سعی نموده ایم تا با مفهوم عنصر بصری خط در طراحی گرافیکی آشنا شده و استفاده آن را در طراحی گرافیکی بصورت مفهومی بکار بندیم.

ادامه
اگه یکم هم درباره برنامه نویسی بدونید دیگه حتما با مفهوم اگر/ آنگاه ( if/then) آشنا هستید. مثلا: اگر باران ببارد بیرون می‌روم! 
این مفهوم همچنین  عبارات شرطی یا ترکیب شرطی هم نامیده می‌شود و از دو بخش تشکیل شده : 
 
1- فرضیه (Hypothesis) ( یاد دوست دبیرستانم مرضیه افتادم.) 
2- نتیجه (Conclusion)
ادامه مطلب
ثروت یا مایه[۱] از مفاهیم عامی است که در حوزه‌های موضوعی مختلف استفاده می‌شود. به‌طور خاص ثروت، از مفاهیم اقتصاد ی است که به فراخور نوع نگاه و جایگاه مورد استفاده قرار گرفته، تعاریف متفاوتی از آن شده‌است. ثروت را می‌توان شاخص تعیین جایگاه اقتصادی هر فرد دانست که کیفیت و کمیت آن در تقسیم‌بندی طبقات اقتصادی تعیین‌کننده‌است «دسته‌ای از ظرفیت‌های تولیدی است که مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند» این تعریف آدام اسمیت نظریه‌پرداز اقتصاد ب
یادداشت محمدرضا امیری:
کرونا را میتوان یک دگرگونی در مفهوم زمان دانست. نوعی درک جدید از ارزش آن؛ شاید برای اولین بار است که ما به جای رصد هیجان زده قیمت دلار یا نفت برای محاسبه ارزش دارایی های خود زمان را با اضطراب رصد میکنیم تا بتوانیم بقای خود را محاسبه کنیم؛ روز سی اُم زنده ماندن، روز سی و یکم زنده ماندن و...
 
آموزش نتورک پلاس به صورت گام به گام را ادامه می‌دهیم. در مقاله قبل ، آموزش نتورک پلاس قسمت اول مباحث ابتدایی را مطرح کردیم. مباحثی که در قسمت اول بررسی شدند عبارتند از :
مفهوم network
مفهوم LAN  و WAN
مفهوم و تفاوت مدل ارتباطی Half-Duplex و Full-Duplex
مفاهیم HOST و WORKSTAION و SERVER
معماری شبکه PEER to PEER و Cient Server
برای مطالعه این مباحث از قسمت مقالات مرتبط به آموزش نتورک پلاس قسمت اول مراجعه کنید.
ادامه مطلب
تحقیق مفهوم عدالت در حقوق اساسی
دانلود تحقیق با موضوع مفهوم عدالت در حقوق اساسی، در قالب فایل word و در حجم26 صفحه. چکیده: در اندیشة اسلامی نیز عدالت از جایگاه مهمی برخوردار است و بویژه در اندیشة شیعه ، عدل ، یکی از اصول پنج گانة اعتقادی آن است که علاوه بر عرصة خداشناسی ، بازتاب های مهمی در عرصة سیاسی و اجتماعی دارد...
تفریح جزء آن دست مفهوم‌هایی است که می‌تواند مفهوم آن از نظر افراد مختلف متفاوت بیان شود و تعریف ثابتی برای آن وجود ندارد به همین دلیل تعریف‌های مختلفی هم از آن ارائه شده است. تعریفی که در اینجا برای مفهوم تفریح ارائه می‌شود از آقای محمدتقی فلسفی است که در توضیح این مفهوم بیان می‌کند:
تفریح به معنای لاابالیگری و بی‌بند و باری نیست، تفریح به معنی بیکارگی و اتلاف وقت نیست، تفریح به معنای آلوده شدن به پلیدی‌های گناه و سیئات اخلاقی نیست و به
دعوای چپ و راست اقتصادسیاسی همانقدر که حول محور دو مفهوم اصالت فرد یا اصالت جمع است، دعوای دو مفهوم اصالت آزادی یا اصالت عدالت نیز هست. در واقع فردگرایان بر آزادی پافشاری میکنند و جمع‌گرایان بر عدالت تکیه. البته هیچکدام از این دو مکتب در گرایشهای میانه‌روی خود، عدالت یا آزادی را نفی نمی‌کند اما اگر قرار باشد بین این دو یکی را انتخاب کند، یکی اولویت را بر آزادی و دیگری بر عدالت قرار میدهد.
ادامه مطلب
انسان شناسان عادات غذایی را به عنوان کلیتی پیچیده از فعالیت‌های آشپزی، تمایل‌ها و تنفرها، آگاهی جمعی، اعتقادات، تابوها، موهومات وابسته با تولید و تهیه و مصرف غذا و در یک کلام یک مفهوم فرهنگی بزرگ می‌نگرند. به عنوان یک مفهوم فرهنگی بزرگ، غذا را در مواجهه و ارتباط با بسیاری از مفاهیم فرهنگی دیگر می‌بیینند.
ادامه مطلب
 مفهوم بسیج در غدیر امامت معنا گرفت
                                                     وقتی پیمبر دست علی بالا به پهنا گرفت
 مفهوم بسیج با حضرت آدم در اول خلقت
                                                     وقتی ز نور اهل بیت آدم تن رعنا گرفت
 مفهوم بسیج را فاطمه خوب تفسیر کرد
                                                     در دفاع از ولایت میخ و در جان آنا گرفت
 مفهوم بسیج با امام حسن گرامی تر شد
                                                     برای حفظ
در این محتوا مفهوم انبساط گروایی بیان می شود. بعد بیان مفاهیم اولیه و مثال های متعدد حل پرسش 4-1 و فعالیت 4-3 بیان شده است. مفهوم انبساط در جامدات توضیح داده شده و در ادامه انبساط طولی در جامدات با تمامی جزئیات بررسی می شود. مثال های عددی و نکات تستی این بخش نیز بیان می شود.
 
لینک دانلود محتوا    دانلود
رنگ ها مفاهیم خاصی را به بیننده می رسانند اما این مفاهیم در گذر زمان تغییر میکنند . امکان دارد رنگی اکنون مفهومی را برساند که قرن ها پیش مفهوم دیگری را داشته و سال ها بعد مفهوم دیگری را برساند . در کل رنگ ها یک ابزار ارتباط بصری است که می تواند بر روانشناسی بیننده در سطحی نیمه هشیار تاثیر بگذارد .
رنگ ها در طراحی لوگو ، محصولات ، طراحی بسته بندی ، امور مختلف تبلیغاتی و گرافیکی ، مفاهیم مختلفی را می رسانند . به عنوان مثال رنگی می تواند پیام مثبت ی
بیشتر ما ها همیشه برای عید نوروز سفره ی هفت سین می چینیم و توی اون ماهی، سبزه، سیب، سیر، سنبل، آینه، قرآن و... رو می ذاریم اما نمی دونیم که هر کدوم از اینا نماد چی هستند؟ توی این مطلب مفهوم تمام این نماد ها رو میگم که قدمت تاریخی در ایران باستان دارند و نیاکان ما به خاطر همین مفاهیمی که میگم این نماد ها رو برای سفره هفت سین انتخاب کرده اند. پس در ادامه مطلب با من همراه باشین:
ادامه مطلب
اطلاعات دارای تنوع معنایی از کاربرد روزمره گرفته تا محیط های فنی است.مفهوم اطلاعات وابسته به اندیشه، ارتباط، کنترل، داده، فرم، آموزش، دانش، مفهوم، الگو، دورنما و نمایش است.اطلاعات مجموعه ای از آگاهی هاست و به معنای جزییاتی در موضوعی که به آن نیاز داریم می باشد.به تعبیر کامپیوتری، اطلاعات داده های پردازش شده است که دارای ارزش و اعتبار می باشد.
امنیت اطلاعات به مفهوم حفاظت و مراقبت از اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در مقابل هرگونه تهدید و مخا
از نظر ژیل دولوز فلسفه عبارت است از «مفهوم‌سازی».
پژوهش اجتماعی نیز به دو معنای «مفهوم آزمایی» و «مفهوم سازی» کاربرد دارد. اولی
بررسی مفاهیمی است که در جامعه شناسی موجود هستند و آزمون آن ها در واقعیت به روش
های تجربی و دومی، ساختن مفاهیمی از میدان پژوهش بر اساس داده های به دست آمده در
طول و فرایند پژوهش و در میدان پژوهش است. مهمترین روش اول پیمایش و مهمترین روش
دوم گراندد تئوری است. البته پژوهش اجتماعی همیشه به این دو روش نیست. ممکن است
توصیف
تقوا محل جمع چندین مفهوم بسیار مهم است که به نظرم توجه به آن‌ها و بازنگری در آن‌ها بسیار راه‌گشا خواهد بود. نتیجه‌ی درک درست تقوا موارد زیر است که اگر این موارد ارزشش را دارند وقتتان را برای خواندن ادامه‌ی این مطلب سرمایه‌گذاری کنید:
بهره‌وری بهتر شخصی و سازمانی (اجتماعی)،
برآورد خوشبختی در عین کمبودها و نقص‌های محیطی،
تعادل و خوشبختی اجتماعی،
درک بهتر عقیده‌ای از مفهوم نبوت و عصمت،
یافتن یک معیار قابل فهم برای ارزشمندی انسان.

ادامه
دانلود طرح درس ریاضی پیش دبستانی 
1: دانلود طرح درس آشنا نمودن کودک به دست چپ و راست پیش دبستانی(جهت دانلود کلیک کنید)
2: دانلود طرح درس استفاده ار اعداد به عنوان یه شماره خاص ریاضی پیش دبستانی(جهت دانلود کلیک کنید) 
3: دانلود طرح درس اشکال هندسی ریاضی پیش دبستانی(جهت دانلود کلیک کنید) 
4: دانلود طرح درس آشنایی با تقارن ریاضی پیش دبستانی(جهت دانلود کلیک کنید) 
5: دانلود طرح درس آشنایی با زمان و ساعت و تقویم ریاضی پیش دبستانی(جهت دانلود کلیک کنید)
مفهوم صفحه مماس و خط قائم بر رویه
Tangent Planes and Normal Lines
 
با کلیک بر رویه هر کدام از عبارات بالا وارد صفحه ای جدا میشوید .
در لینک اول با یک شکل 3 بعدی مفهوم صفحه مماس و خط قائم بر رویه بیان شده است ،
و در لینک دوم ، 3 مثال خوب برای این مفهوم ارائه شده است .
 
 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
کانال تخصصی ریاضیات دانشگاهی در تلگرام 
t.me/MathVoices
ابراهیم شاه ابراهیمی
مدرس تخصصی کلاس های مجازی ریاضیات دانشگاه
ریاضی1و2 ، معادلات دیفرانسیل
ریاضیات مهندس
امروز در کلاسِ مشاوره ی خانواده استاد درباره ی مفهوم "caring" صحبت کرد. معنی  لفظی اش میشود "مراقبت"!  
میگفت زن و شوهر باید بلد باشند از هم مراقبت کنند، حالا نه اینکه مراقب خورد و خوراک و سرما خوردن هم باشند یا نه، که آن هم باید باشند البته!
اما "caring" خیلی فراتر از یک مراقبتِ صرفا جسمانی است، شاملِ مراقبت از احساس هم میشود. 
مثلا زن اگر ترسید، اگر اتفاقی افتاد یا چیزی دید که ترسید، حتی اگر چیز مسخره ای بود، مرد نباید مسخره اش کند، مثلا نگوید : ترسو خ
مفهوم اندوخته ریاضی در بیمه عمر:مبلغی است که هرساله پس از کسر حق بیمه پوشش های فوت، خطرات اضافی و هزینه های بیمه نامه از کل حق بیمه پرداختی، با احتساب نرخ سود فنی محاسبه و با افزودن سود مشارکت در منافع سالانه به حساب بیمه شده منظور می شود.

 
محمدجواد محسنی*
چکیده
امروزه با افزایش انتقادهای نظری از رویکرد اثباتگرایی، بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی و انسانی به جای جمعآوری دادههای کمی و تحلیلهای آماری، بر روشهای کیفی تحقیق تأکید میورزند. یکی از روشهای بسیار رایج پژوهشهای کیفی، تحلیل گفتمان انتقادی است. تحلیل گفتمان انتقاد ی، به لحاظ فلسفی مبتنی بر ساختگرایی است که با تأکید بر عاملیت انسانی، واقعیت را به سازههای انسانی تقلیل میدهد. این نوشتار با اشاره به استلزامات منطقی مبان
محمدجواد محسنی*
چکیده
امروزه با افزایش انتقادهای نظری از رویکرد اثباتگرایی، بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی و انسانی به جای جمعآوری دادههای کمی و تحلیلهای آماری، بر روشهای کیفی تحقیق تأکید میورزند. یکی از روشهای بسیار رایج پژوهشهای کیفی، تحلیل گفتمان انتقادی است. تحلیل گفتمان انتقاد ی، به لحاظ فلسفی مبتنی بر ساختگرایی است که با تأکید بر عاملیت انسانی، واقعیت را به سازههای انسانی تقلیل میدهد. این نوشتار با اشاره به استلزامات منطقی مبان
‏درباره‌ی وابستگی، جدایی و مرگ...
همان لحظه‌ای که سوزن را از توی رگ بیرون می‌کشند، همان آنِ جدایی سوزن از پوست، درست همان لحظه، همان یک آن که کوتاه‌تر است از آنکه اعصاب بدنت به مغزت بفهمانند؛
هر آدمی آن یک دم را مُرده است.
مرگ نه به مفهوم آغاز تجزیه تن، که به معنایی فراتر از آن؛ جدایی از آن‌چه که بودنِ انسان به آن وابسته است، وابسته شده است.
جدایی مفهوم ”مُردن” است و بیرون کشیدن سوزن از رگ تجسمی عینی از این مفهوم.
‏فرقی هم نمی‌کند که این س
مانند هر چیزی در طبیعت که از عناصری به وجود آمده است طراحی لوگو نیز دارای ۳ عنصر کیلیدی و بسیار مهم است! این عناصر در لوگو های سبک ترکیبی با هم ترکیب شده و یک لوگوی واحد را نشان میدهد این عناصر مهم ترین عناصر در لوگو میباشند که اگر درست از آنها استفاده نشود باعث میشود مفهوم بک لوگو کاملا غیر معمول باشد و ترکیب این عناصر باید با دقت و به صورت حرفه ای باشد تا بتواند یک مفهوم واحد را به بیننده منتقل کند اکنون میپردازیم به ۳ عنصر اصلی در طراحی لوگو
آشنایی با نکات قانون می‌تواند همیشه یک راه نجات برای شما باشد. یکی از این موارد مفهوم نشوز است. موضوعی که به حقوق و تکالیف زوجین بر می‌گردد. در این مطلب همراه ما باشید تا این مفهوم و شرایط آن را با توصیه‌های وکیل پایه یک حقوق و بیان مفهوم نشوز برای شما بیان نماییم.

ادامه مطلب
مفهوم و مؤلفه های گفتمان مقاومت
مقاومت در لغت، به معنای ایستادگی، برابری، مقابلی، پافشاری، استقامت، پایداری است. (دهخدا، ذیل مقاومت) مفهوم اصطلاحی نیز از مفهوم لغوی آن فاصله نگرفته است و همین معنا را در حوزه های مختلف به کار برده اند. می توانیم دو ویژگی اساسی برای مقاومت بیان کنیم:
أ. حتماً باید کنشی به وقوع بپیوندد تا مقاومت به منصۀ ظهور رسد. از این ویژگی ممکن است این گونه برداشت شود که بنابراین، مقاومت ماهیتی انفعالی دارد، اما باید دانست ک
سلام
برای پایان دادن کاری خب معلومه اول باید اون کار رو شروع کنی تا تموم بشه و این پست نشانه آغاز به کار وبلاگ Mr-Hacker83.blog.ir است. البته کاری نیست که پایانش را خواهان باشیم و من به نحو خودم خوش آمد میگم یا شما باید بگین، وبلاگ مستر هکر  باتوجه به عنوانش در مفهوم کلی در بر گیرنده یک چیز یعنی فقط هک می باشد، اما میخواهیم بیشتر از مفهوم واژه مخالف یعنی امنیت استفاده کنیم و تمام ترفند و آموزش هایی که در ذهن یک هکر جا دارد رو تقدیم شما کنیم.
نکته آخر این
اصطلاحات کاربردی در زبان گیلکی
بخش یکم (شماره ۱ تا ۵۰)
بخش دوم (شماره ۵۱ تا ۷۰)
بخش سوم (شماره ۷۱ تا ۸۰)
 
اصطلاح ۸۱ام✔️ «دیلء شیرین انار وأسئن»◼ مفهوم: ناجه دأشتن؛ خوش خیالی گودن جومله دل: هچی تی دیلء شیرین انار وأنسین! او لاکو تره نیا انی نؤکونه.(=هچی خؤرء اومیدوار نؤکون، ...)
اصطلاح ۸۲ام:✔️ «توک دأشتن»◼ مفهوم: سؤخؤن گوتنِ مئن خجالت نکشئن جومله دل: کیجه توکی دأره!(ف: دختره عجب زبونی داره‌!)
اصطلاح ۸۳ام:✔️ «توک توک گودن»◼ مفهوم: عصبی‌واری گو
طرح مسئله
مفهوم سبک زندگی (Life style) از جمله مفاهیم جدیدی است که پژوهشگران حوزه جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی برای بیان رفتارشناسی انسان ها بیان می کنند. دامنة به کارگیری این مفهوم تا بدان حدّ رواج یافته که امروزه جانشین بسیاری از مفاهیم و واژگان سنتی شده است. اصطلاح سبک زندگی پیوند نزدیکی با مجموعه ای از مفاهیم نظیر فرهنگ، جامعه، ذهن، رفتار، معنا، شخصیت، محیط، وراثت، نیاز، سلیقه، مد، منزلت و سنت دارد. مفهوم سبک زندگی از یک سو جزئی ترین رویداد
واژه صنعت گردشگری، اصطلاحی است که از زبان­های خارجی ترجمه شده و به غلط در زبان فارسی بکار می‌رود. اینکه این واژه و استفاده از آن در زبان فارسی چرا نادرست است باید به مفهوم واژه صنعت یا Industry در زبان­‌های اروپایی توجه کرد. ترجمه درست واژه Industry در زبان فارسی کلمه صناعت است همان طور که واژه های فلاحت، سیاحت و زراعت به عنوان هم‌وزن‌های لغوی در زبان عربی ساخته شده‌اند. معادل‌های فارسی این اصطلاحات کشاورزی، بازرگانی، گردشگری و کشت و کار یا کشت
سلام
برای پایان دادن کاری خب معلومه اول باید اون کار رو شروع کنی تا تموم بشه و این پست نشانه آغاز به کار وبلاگ Mr-Hacker83.blog.ir است. البته کاری نیست که پایانش را خواهان باشیم و من به نحو خودم خوش آمد میگم یا شما باید بگین، وبلاگ مستر هکر  باتوجه به عنوانش در مفهوم کلی در بر گیرنده یک چیز یعنی فقط هک می باشد، اما میخواهیم بیشتر از مفهوم واژه مخالف یعنی امنیت استفاده کنیم و تمام ترفند و آموزش هایی که در ذهن یک هکر جا دارد رو تقدیم شما کنیم.
نکته آخر این
‌‏*براى گناهان خود وکیلیم براى اشتباه دیگران قاضى :)
*زندگی تعداد نفسهایی که می کشی نیست، زندگی لحظه هاییه که نفس، تو سینه ت حبس می شه!
‏*محبوب من با تو بودن مثل دوباره متولد شدنه و من هرلحظه با تو بودن رو متولد میشم
‏*معمولا وقتی بهت میگن مغلطه نکن دارن سفسطه میکنن
*‏وقتی من تورو دوست دارم، 
‏لازم نیست نگران کسایی که منو دوس دارن باشی!
*دیگ سال‌هاست تنها چیزی که تغییر میکنه،سنمه...!
‏*اگه دارید کسی رو که با بودنش حرف زدنتون میاد و از انزوا می
یکی از مباحث ویژه کتاب ریاضی پایه هفتم در بخش هفتم مربوط به درس جذر و ریشه است که غالبا دانش موزان در دریافت مفهوم آن با چالش روبرو هستند.
قصد داریم صفحه 93 کتاب را با جزئیات توضیح داده تا این مفهوم برای دانش آموزان پایه هفتم آسان شود. در ضمن دانش آموزان پایه هشتم و نهم که در این مبحت مشکل دارند، می توانند این ویدئو را مشاهده کنند
 
 
برای دریافت ویدئو اینجا را کلیک کنید
مفهوم به تعویق انداختن:
هر سخن یک ادعاست و شما حق دارید در برابر آن موضع بگیرید
اما راه دیگر به تعویق انداختن قضاوت و نادیده گرفتن موقت عقیده خود و گوش دادن و سپس بررسی و قضاوت کردن است
مهارتها:
1. از محیط جدید و بزرگ نهراسید وارد آن شوید
2. سعی نکنید نظرات را شخصی سازی کنید یعنی با یک مصداق و در نسیت با خود درک کنید بلکه مفهوم مطلق آن را درک کنید
3.نظم فیما بین تمام آراء گوناگون را بجویید
4.چرا اینقدر بر نظر خود مطمئنید:
الف. به خود تلنگر بزنید
ب.یک
یکی از مباحث ویژه کتاب ریاضی پایه هفتم در بخش هفتم مربوط به درس جذر و ریشه است که غالبا دانش موزان در دریافت مفهوم آن با چالش روبرو هستند.
قصد داریم صفحه 93 کتاب را با جزئیات توضیح داده تا این مفهوم برای دانش آموزان پایه هفتم آسان شود. در ضمن دانش آموزان پایه هشتم و نهم که در این مبحت مشکل دارند، می توانند این ویدئو را مشاهده کنند
 
 
برای دریافت ویدئو اینجا را کلیک کنید
مفهوم زندگی
اگر بخواهیم به پاسخ مناسبی برای پرسش بالا دست یابیم، ابتدا باید شناختی از مفهوم «زندگی» داشته باشیم؛ چرا که فلسفه وجودی روش و متد در زندگی، دستیابی به اهدافی است که هر شخص یا گروهی در زندگی خود دارد.
گرچه حقیقت حیات و زندگی بر کسی معلوم نیست اما با مروری اجمالی به کاربرد این واژه در میان مردم، زندگی به «حالت موجود زنده که با رشد و نمو و پاسخ به محرکها مشخص می شود»[1]معنا شده است. نکته مهمی که باید در فهم و شناخت حقیقت مفهوم زندگی مو
به نام "خدا"
"دروغ" وجودِ من در میانِ مفاهیمی‌ "است" که ناتوانی‌ام در فهم‌شان، من را به دنبال مفاهیم جدید می‌کشاند. 
مسیری که در آن یک مفهوم وارد می‌شود و من قدرت فهمش را ندارم و برای ادامه یک مفهوم جدید می‌خواهم،
مسیری که فقط یک چیز می‌تواند متوقفش کند،  
بومممم،
تِرِکیدن.
امید دارم که آن‌موقع برگردی و هفدهمین تکه از مغزم را رویِ تقویم ببینی. 
تِکه‌ای که برای مفاهیم تو خلق کردم،
که شاید بفهمم، گم شَوَم، که شاید بتوانم وجودم را با تو تعری
اگر مهارت شنیداری و جنبه ی شفاهی زبان را جزو اولین مهارت هایی بدانیم که فرد از کودکی و به هنگام یادگیری زبان مادری با آن مواجه می شود. پس در یادگیری زبان دوم و زبان خارجی نیز این جنبه اهمیت زیادی دارد و نباید از آن غافل شد، گرچه در کتاب های یادگیری زبان و متدهای آموزشی آن میزان که به مهارت خوانشی توجه میشود به مهارت شنیداری و شفاهی توجه نمی شود.
حال می خواهیم بدانیم فرآیند درک مطلب شفاهی یا مهارت شنیداری زبان از چه مراحلی تشکیل شده است.
چه چیزی
یک اثر هنری ، علاوه بر زیبایی هایی که داره، باید مفهوم خاصی رو هر بار ارائه کنه. مفاهیمی چون عشق، زندگی، دوس داشتن، امید، بخشش و ... ذات هنر انتقال مفاهیم از طریق ناگفتنی هاست. نقاشیخط یک هنر اصیل ایرانیه که به شما مفهوم میده. اثر الهی ، شاهکار خانم سارا ارجمند با شعر ماندگار مولانا، جلوه ی دیگه ای داره که دعوت میکنم حتما ببینیدتابلو نفیس الهی ، اثر سارا ارجمند با شعری از مولانا
زندگی همین است که میبینی . به دنبال معنا و مفهوم بودن مشغله ایست که خودمان برای خودمان درست کرده ایم تا از حس پوچی فرار کنیم .
حس پوچی هم ناشی از این نگرش است که به دی ان ای ما نفوذ کرده و ما را با این پیش شرط به دنیای خاکی فرستاده . 
تناقض کلیشه ی ذهنی ما و حس غریزی مان هیچ دستاوردی ندارد به جز همین حس پوچی .
حالا بیایید فرض کنیم که زندگی فقط زندگیست . و معنا و مفهوم هیچ محل اعرابی در این وادی ندارد .
کلا ذهنمان را از شرطی شدگی ها در مورد زندگی رها کن
2502 - «محسن نامجو» خواننده فراری و حامی فتنه 88 که پیشتر گفته بود حسی به ایران ندارد، این‌بار به تاریخ ایران حمله کرد و با ادعای اینکه ایران کشوری بدون تاریخ و فرهنگ است، گفت: “کوروش ایرانی نبود، حافظ ایرانی نبود و هیچ وقت نمی‌گفت من شاعر ایرانی‌ام. مفهوم ایران یک مفهوم جدید است و مال 100 سال قبل است...”لینک کوتاه منبع: yon.ir/mzdr128
دانلود فایل اصلی
به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی ، اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند " . با توجه به تعریف مذکور ، می توان گفت هر کس کار می کند کارگر است و این مفهوم امروزه صرفا شامل مشاغل یدی و فیزیکی نیست . لذا  با استناد به گستره شمول مذکور در ماده 1 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، عنوان کارگر همه مشاغل انجام دهنده کار در موسسات تولیدی ، صنعت
 
ریاضی کلاس اول با حجم زیادی که برای تدریس دارد اما توانایی بچه ها را در بعضی مواردبالا برده است . مثل شمردن اعداد به صورت ۵ تا ۵ تا یا ۱۰ تا ۱۰ تا و یا ۲ تا ۲ تا و.....برای تثبیت یادگیری در این زمینه می توانید هر روز با بازی و تکرار مداوم ، شمردن این اعداد را  در ذهن بچه ها ماندگار کنید . شمردن ده تا ده تا در قرعه کشیدن برای گرگ شدن یک نفر همیشه در بازی های کودکانه کاربرد دارد : ده بیست سی چهل پنجاه شصت هفتاد هشتاد نود صد ...با همان آهنگ به خصوصش ..........
مقاله تعریف حسابرسی

جهت مشاهده و دانلود فایل به روی لینک زیر کلیک نمایید
دانلود مقاله تعریف حسابرسی

تعریف حسابرسی  مفهوم حسابرسى ،آفتاب مرجع اخبار ایران و جهان، بانک جامع نیازمندیها. مفهوم حسابرسی و وظایف یک حسابرس حسابرسی
یک آزمون ارزیابی هدفمند از صورت های مالی سازمان‌هاست که در جهت نمایش
دقیق، منصفانه، درست و حصول از اطمینان ثبت معاملاتی که ادعا شده ... حسابرسی چیست؟  در این بخش از واژه نامه حسابداری، به بررسی مفهوم حسابرسی پرداخ
جزوه تایپ شده حقوق مدنی 5
 
عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق مدنی 5 نام استاد : جناب آقای سید تقی سید رضی نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین) تعداد صفحه : 57 صفحه فرمت : pdf , word بخشی از جزوه: سرفصل های درس حقوق خانواده مدنی 5 مفهوم حقوقی خانواده، مفهوم اجتماعی خانواده، نقش خانواده در اقتصاد، اخلاق در خانواده و تحولات قانونی در نورد حقوق خانواده برخی مواد قانون 1353 به صورت فهمی نسخ شده است. بعضی مواد آن هنوز هم پا برجاست. نکاح، تعریف، اقسام خو
طراحی لوگو  چیست؟لوگو یا نشانه یک نماد است این نماد میتواند شکل باشد یا نوشته که از طریق آن مفهوم را به بیننده انتقال دهد.لوگوها چیزی شبیه یک امضا هستند که از طریق آن سازمان ها و نهاد های مختلف از یکدیگر مجزا می شوند و فعالیت خود را از طریق لوگو به بیننده انتقال می دهند
لوگو ها دارای دسته بندی های گوناگون و متنوعی هستند که میتوان آنها را به این گونه دسته بندی کرد1.لوگو تصویری (که از طریق تصویر و نشانه و نماد و یا پیتوگرام منظور و مفهوم را به بی
قم/ مؤسسه کلام منطق نه بخشی شامل چه بخش هایی است.فنون نه گانهاى که در منطق شفاء مطرح شده اند، عبارتند از: 1- ایساغوجى یا مدخل منطق که در آن از معرفى منطق و سایر علوم؛ فایده و موضوع منطق؛ تعریف لفظ مفرد ومرکب؛ بررسى نظریات گوناگون در مورد ذاتى و عرضى؛ بررسى نظرات گوناگون در باره آنچه بر ماهیت دلالت مى کند؛ تقسیم لفظ مفرد کلى به اقسام پنجگانه؛ جنس؛ نوع؛ بررسى تعاریف نوع؛ کلى طبیعى، عقلى و منطقى؛ فصل؛ عرض خاص و عام؛ اشتراکات و اختلافات کلیات خمس
برای رفع خطای زمان اجرا 339 ، باید مفهوم خطای 339 را بفهمید و ابتدا علل آن را شناسایی کنید. خطای زمان اجرا 339 چیست؟ این خطا معمولاً هنگام نیاز اتفاق می افتد. پرونده OCX یا DLL در رایانه شما ثبت نشده است. این یک مشکل بسیار معمول است که کاربران ویندوز اکنون و پس …The post نحوه رفع خطای زمان اجرا 339 فوراً appeared first on باشگاه مشتریان خبری اینفوجاب.
via باشگاه مشتریان خبری اینفوجاب https://ift.tt/3chz0pP
مشاهده مطلب در کانال
بالای 94 درصد از کاربران گوگل فقط صفحه اول نتایج جستجوی گوگل را مشاهده میکنند، که اغلب آنها تنها 3 سایت اول را کلیک میکنند. 83 درصد مردم جهان از گوگل استفاده میکنند، اما مفهوم سئو برای دیگر موتورهای جستجوگر نیز مطرح است. اگر شما صاحب کسب و کاری هستید، به نظر شما وبسایت شما بهتر است در صفحه 12 نتایج جستجو باشد یا صفحه اول آن؟
سئو ( SEO ) یا بهینه سازی رتبه سایت ( Search Engine Optimization )، به بالابردن رتبه سایت شما به صورت معمولی و درست، از طریق لینکهای با ارزش
مینیمالیسم یک مفهوم بسیار ذهنی در دنیای هنر است. فرهنگ لغت وبستر آن را به این صورت تعریف می کند: سبک یا تکنیکی که مشخصه آن فضای خالی و سادگی مفرط است. برخی عاشق آن هستند، برخی دیگر از آن متنفرند، اما به نظر نمی رسد که هیچ کس نسبت به آن بی تفاوت باشد. بسیاری از هنرمندان از صراحت و بی پردگی این مفهوم استقبال می کنند، و عده ای دیگر با فقدان تعریف و جهت آن مشکل دارند. بسیاری از ما با خطوط ساده، الگوهای هندسی، سایه های قوی، رنگ های متضاد، سوژه های تنه
آستانه یا ورودی، اولین فضای مواجهه با اثر معماری است، که به عنوان یک مفهوم یا تنها یک کالبد، میتواند
طیف وسیعی از معانی مرتبط با فضا و مکان را در برگیرد، که بر حس حضور و ظهور، تأثیر گذاشته و فضا را واجد کیفیت کند.
 
این فایل پاورپوینت در 16 اسلاید،شامل اطلاعات کلی از آستانه، انواع آستانه،کاربرد آستانه در معماری و چندین نمونه موردی از استفاده از آستانه در دنیا،در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.همچنین 2 مقاله ی ارزشمند،"بازشناسی مفهوم آ
ترجمه مقالات انگلیسیترجمه به معنای انتقال معنای کلمات از یک زبان به زبان دیگر میباشد اما این انتقال باید در شرایطی انجام شود که هیچ تغییری روی مفهوم جمله ایجاد نشود و جمله مفهوم اصلی خود را حفظ کرده باشد در متون عمومی و روزمره شاید ترجمه کلمه به کلمه بدون توجه به مفهوم بازخورد خوبی داشته باشد و خدشه چندانی به کیفیت آن وارد نشود اما در متون تخصصی نمیتوانیم ترجمه را به صورت کلمه به کلمه و به صورت عمومی انجام دهیم و باید کیفیت تا حد امکان رعایت
⚡️ در زبان گیلکی برای بیان مفهوم «فیک و تقلبی بودن» چیزی از کلمه «شال/شائال» استفاده می‌شود؛ معمولا مورد توصیف شده، شباهت ظاهری با مفهومی دارد که بعد از «شال» قرار می‌گیرد اما ذاتا متفاوت است.
چند مثال:
شال میری/ شال مرگی= مردن تقلبی، خود را به مردن زدن
شائال خاوه= خود را به خواب زدن، خواب ساختگی
شال تسبیح/ شال مرخه= گیاهی با دانه هایی شبیه دانه‌های تسبیح که در کنار نهرها می‌روید
شال اشکم= مقداری غذا که رفع گرسنگی موقت کند
شال ویلاج= بار
بازار گاوی Bull market و بازار خرسی Bear market از جمله واژه‌هایی هستند که در توصیف وضعیت بازار سرمایه به کار می‌روند هنگامی که بازار رو به رشد باشد و قیمت سهام روندی صعودی داشته باشد، می‌گویند «بازار گاوی» است .
 
 
این در حالی است که اگر قیمت سهام روندی نزولی داشته و رکود در اوضاع اقتصادی حاکم شده باشد، از عبارت «بازار خرسی» استفاده می‌کنند در بازار گاوی، بیشتر افراد به امید کسب سود بیشتر، در بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند
 
برای دیدن ادامه مطلب ب
آدمه و مفهوم ساختن، نماد ساختن برای همون مفهوم، نشونه گذاشتن، بسط دادن. آدمه و معنی دادن به اشیاء. آدمه و حالی به حالی شدن از این ساخت‌وسازهاش.
آدمه و قراردادهایی که کسی ازشون سر در نمی‌آره، مفاهیمی که به لفظ نمی‌رسونه. آدمه و... آره، آدمه و سه‌نقطه‌هاش. 
این پاورپوینت مفهوم توسعه یافتگی ،دارای 30 اسلاید و موضوعات زیر است: مفهوم توسعه تفاوت رشد و توسعه تعاریفی از توسعه توسط فردمن ،تودارو و ... تعریفی جامع از توسعه ویژگیهای این تعریف توسعه درمحیط های چهارگانه شاما توسعه اقتصادی ، اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی. توسعه فرهنگی از دیدگاه یونسکو نقش زنان در توسعه به طور کلی و در خاورمیانه      (( اعتماد به تواناییهای زنان )) توسعه از منظردین و قرآن ویژگیهای افراد توسعه یافته از دیدگاه قرآن   ...
دریافت فایل
روشن شدن هر مفهوم، قبل از هر چیزی برای درک صحیح آن مفهوم می تواند کمک کند. سواد رسانه ای مشتکل از دو عبارت است: «سواد» و «رسانه».برگردیم به دوران کودکی و روزهای اول مدرسه، زمانی که به مدرسه می رفتیم تا «خواندن و نوشتن» را یاد بگیریم و دیگر «بی سواد» نباشیم. در مدرسه ابتدا حروف الفبا را یاد می گرفتیم؛ یعنی نسبت به شکل حروف، صدای آنها و نحوه نوشتن آنها «دانش» پیدا می کردیم. سپس «مهارت» کنار هم گذاشتن حروف و خواندن و هجّی کردن کلمات را یاد می گرف
بسم الله الرحمن الرحیم
بعد از ماهها که نه اعجابی فرح بخش، نه خبری شادی بخش و نه... ندیده بودم و اتفاقا برعکسش بیشتر بود، امروز دو مکالمه داشتم و معنای واژه "ضرب" با مفهوم "انتقال توجه" را در وجودم وجدان کردم...
در این دو مکالمه، طرف مقابل ظاهرا برایم کاری نکرد... او درباره چیزی مربوط به خودش صحبت کرد و من آنچه نیاز داشتم را در حرفهایش یافتم... یعنی خدا، به رویتم درآورد...
خدایا شکرت...
ممنون امیرالمومنین جان... 
عیدی دادید... دستتان را ببوسیم...
غیرمنتظ
با وجود این که چندین سال از اجرای طرح توصیفی میگذرد، هنوز هم مشاهده می شود که بعضی از همکاران، اصول اولیه تدریس فارسی را رعایت نمی کنند.
در کتاب خوانداری، دانش آموزان باید معنای واژه ها را در قالب جمله یاد بگیرند. اگر دانش آموزی معنی واژه ای را نمی داند، نباید معانی آن ها رو زیر آن ها بنویسید و یا مثل بعضی از همکاران، معانی کلمات مهم درس را به همراه معنی آن ها چاپ کند و به آن ها را در اختیار دانش آموزان قرار دهد تا در کنار درس مربوطه بچسبانند!
چ
معرفی انتگرال
از مهم‌ترین ابزارهای ریاضیاتی تاریخ علم، که بشر تاکنون به آن دست یافته،
«انتگرال» (Integral) است. از این مفهوم می‌توان به‌منظور محاسبه مساحت،
حجم و طول استفاده کرد.
نماد استفاده شده برای توصیف انتگرال، s کشیده است. این حرف مخفف کلمه لاتین
«Sum» به معنای جمع است. برای شروع، با استفاده از مساحت سطح زیر نمودار،
به معرفی این مفهوم می‌پردازیم.
سوال:

مساحت سطح زیر نمودار تابع (y=f(x چقدر است؟

ادامه مطلب
مرجع کاملترین عکس نوشته های شاعرانه و پرمفهوم عاشقانه و معنادار، فلسفی به همراه متن و شعر در بزرگ ترین سایت تفریحی سرگرمی یعنی چفچفک
کاملترین مجموعه عکسهای با مفهوم و بسیار زیبا با نوشته های پرمعنی مناسب برای پست کردن و انتشار در شبکه های اجتماعی
 عکس نوشته های بامفهوم
 تصاویر با مفهوم


شاید بخواهید ببینید:
عکس پروفایل شاد عاشقانه جدید 98 با متن زیبا
یا
گالری عکس های دیدنی و جالب


دست بـردار از این فکر
کـه تمـام مدت مزاحمی
کـه شخ
امروز فیلمای ساخت 2018 رو دیدم و یه نکته یا بهتر بگم یه پیشرفتی تو فیلما دیدم فیلما واقع بینانه تر شدن فیلمای که دیدم ارزش معرفی ندارن ولی چشمگیر ترینشون یه فیلم ترسناک بود با این مفهوم جلو میرفت که روحی به نام بریان در تعقیب یه دختریه که اونو بکشه که روح دوس دخترش که میگفتن بریان کشته بره تو اون دختر ولی خب تهش یهو ماجرای داستان عوض شد و نشون دادن که بریان روح بدی نیست اصن هیچ روحی بد نیست بلکه یه ادم زنده به خاطر زنده شدن دوباره دخترش داره اینک
 
 
سازه چادری و معیارهای یافتن شکل
مفهوم سازه چادری ؛
 
روش های مورد استفاده برای طراحی سازه چادری
مفهوم سازه چادری
الف) مدل های رایانه ای فریم سیم
این مدل های رایانه ای نقطه شروع برای بررسی اشکال مختلف پارچه و توسعه طرح مفهوم به صورت عملی برای اطمینان از رضایت از معیارهای طراحی هستند.
تأمین لنگرگاههای مناسب و سازه های پشتیبانی باید در اولین مراحل فرآیند طراحی مورد بررسی قرار گیرد.
عدم رسیدگی زودهنگام به این مسائل می تواند منجر به ایجاد س
استفاده از دیکشنری های انگلیسی به انگلیسی
زبان انگلیسی بر خلاف زبان فارسی از نظر تعداد لغات و کلمات بسیار گسترده است و مثلا برای یک کلمه مثل راه رفتن چندین مدل و مفهوم وجود دارد و به همین دلیل نباید انتظار داشته باشیم که در هنگام ترجمه، فقط با استفاده از یک لغت ،بتوانیم کلمه ای را که در زبان ما وجود ندارد را عینا ترجمه کنیم. به همین علت بعضی از مترجمان می توانند از ترجمه و توضیحات لغت انگلیسی که در دیکشنری ها و لغتنامه های انگلیسی به انگلیسی
دانلود
پاورپوینت خلاصه کتاب اندیشه اسلامی2، در قالب ppt و در 210 اسلاید، قابل
ویرایش، شامل بخش یکم: وحی و پیامبری، تعریف و ضرورت نبوت، الف) معنا و
مفهوم پیامبر، ب) معنا و مفهوم وحی، معنای لغوی وحی، 2- ب) وحی در قرآن،
تعریف وحی
 
 
تا الان چندین بار در مورد حجاب و اجبار با چندین نفر بحث کرده‌ام. این‌جا صورت کلی حرف‌هایم را می‌نویسم.
وقتی آیه "لا اکراه فی الدین ..." را می‌خوانیم و از اجباری نبودن دین و بالاخص حجاب می‌گوییم می‌گویند "حجاب استثنا است چون یک امر اجتماعی است".
وقتی می‌گوییم خُب پس امر اجتماعی‌تان را چرا به رای مردم یا همه پرسی نمی‌سپارید می گویند " این انحراف است". 
بالاخره اگرحجاب امری دینی است چرا از راه دین اثباتش نمی‌کنید که خود خدا گفته در دین اجباری
SEM چیست و چه تفاوتی با SEO دارد؟

هر
دو عبارت SEO و SEM در دنیای وب، بسیار به کار می روند و تعداد زیادی از
افراد، تصور می کنند این دو مفهوم شبیه هم هستند و تفاوت های آن ها را با
هم نمی دانند.امروز قصد داریم نگاهی به مفهوم SEM بیاندازیم. در طول سالیان سال فعالیت در زمینه بهینه‎سازی وب‎سایت
هر مرتبه پاسخ متفاوتی در سوال SEM چیست دریافت کرده‎ام. چه نقش شما در
سطح اینترنت بازاریاب یا سئوکار یا حتی وب‎مستر باشد جواب به این سوال
تاثیر فراو
در فصل 6 کتاب ریاضی پایه پنجم دبستان، دانش آموزان به مفهوم حجم پی برده و روش بدست آوردن حجم مکعب را یاد می گیرند.
بهتر است جهت یادگیری یا آموزش این درس، از پاورپوینت استفاده شود. استفاده از پاورپوینت باعث می شود دانش آموزان به طور عینی مفهوم درس را درک کرده و مطالب را فرا گیرند.
در این قسمت، دو پاورپوینت آموزشی از درس حجم آورده ایم . این پاورپوینت ها جمعا دارای 43 اسلاید بوده و هر یک در دو قالب معمولی و اسلاید شو آورده شده و امکان ویرایش آن ها وجو
 
مفهوم فضای مجازی در اصطلاح که در واقع حاصل تکنولوژی غرب است ، واژه ای است که در خلال دهه ی ۱۹۹۰ از طریق اینترنت کاربرد عمومی یافت.فضای مجازی یکی از واژه هایی است که نحستین بار ویلیام گیبسون نویسنده ی پیش رویِ داستانهای علمی تخیلی در سال ۱۹۸۴ بکار برد.از نظر او فضای مجازی فضایی تخیلی است که از اتصال رایانه ها پدید آمده است ،که تمامی انسان ها ومنابع اطلاعاتی را به هم متصل کرده است.
ادامه مطلب
پاورپوینت مفهوم پرسونا چیست
 
پاورپوینت مفهوم پرسونا چیست شامل 39 اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد و برای دانشجویان کاربرد دارد .
مشخصات فایل
 
 

تعداد صفحات
39

حجم
4252 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی
pptx

دسته بندی
علوم انسانی

توضیحات کامل
 
ادامه مطلب
پاورپوینت مفهوم انابه چیست
 
پاورپوینت مفهوم انابه چیست شامل 25 اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد و برای دانشجویان کاربرد دارد .
مشخصات فایل
 
 

تعداد صفحات
25

حجم
4211 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی
pptx

دسته بندی
علوم انسانی

توضیحات کامل
 
ادامه مطلب
زندگی همین است که میبینی . به دنبال معنا و مفهوم بودن مشغله یا بهتر است بگویم مفری است که خودمان برای خودمان درست کرده ایم تا از حس پوچی فرار کنیم .
حس پوچی هم ناشی از همین نگرش است که به دی ان ای ما نفوذ کرده و ما را با این پیش شرط به دنیای خاکی فرستاده . بیایید اسمش را بگذاریم بدگشت در مقابل فرگشت !
تناقض کلیشه ی ذهنی ما با حس غریزی مان هیچ دستاوردی ندارد به جز همین حس پوچی .
حالا بیایید فرض کنیم که زندگی فقط زندگیست . و معنا و مفهوم هیچ محل اعرابی
 
متن زیبا در مورد زندگی انگلیسی
Learning from life is much more beneficial than learning from a book
یاد گرفتن از زندگی بسیار مفیدتر از یادگیری از کتاب است.
جمله های زیبا و جالب انگلیسی
.Youth is counted sweetest by those who are no longer young.
-John Green
کسانی که دیگر جوان نیستند، جوانی را بسیار شیرین می‌پندارند.
جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی
Life is not a rehearsal. Each day is a new show, no repeat no rewind. Perform carefully live the best, choose the best and do the best
زندگی یک نمایش تکراری نیست بلکه هر روزش اجرایی جدید استبدون تکراربدون برگشت
مفهوم برابری در غرب در معنای جدید مانند آزادی، در پارادایم مدرنیته ساخته‌وپرداخته شد و بنیانی کاملاً فردگرایانه داشت. برابری در معنای یادشده به معنای برابری در برابر قانون و نیز فعالیت‌های سیاسی است که خود ریشه در اعتقاد به برابری انسان‌ها در آفرینش و متعاقباً بهره بردن از امکانات دنیوی دارد. چنین برداشتی از برابری،... 
ادامه مطلب
مقاله سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی
سازمان یادگیرنده به عنوان سازمانی تعریف شده که در آن افراد بهطور مستمر ظرفیت خود را برای دستیابی به نتایج مطلوبشان ارتقا می‌دهند و به موجب آن الگوهای جدید تفکر پرورانده می‌شود، آرمان‏‌ها و آرزوهای جمعی آزاد می‌شوند و افراد یاد می‌گیرند که به یکدیگر یاد دهند( سنج، ١۹۹۰ ). تعریفی جدیدتر در این خصوص، یادگیری سازمانی را که با سازمان یادگیرنده مرتبط است( روبلو و گومز، ۲۰١١ )، برجسته می‌کند و از آن به
پاورپوینت شفافیت در معماری
دانلود پاورپوینت با موضوع شفافیت در معماری، در قالب ppt و در 73 اسلاید، قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: نقطه مقابل مفهوم فضای بسته و تمام شده، مفهوم شفافیت و تداوم قرار دارد، در چنین فضایی، مسیر حرکت انسان و یا نگاه او در تداومی پیوسته صورت می
یکی از برکت های خون سردار رها شدن مفهوم « انقلابی » از اسارت استیت بود. خون سردار انقلابی بودن را از مصادره على جعفری ها و على فروغی ها و على جنتی ها آزاد کرد و بار دیگر این مفهوم را به جامعه هدیه کرد . الان میتوانی با خیلی از کارهای استیت موافق نباشی ولى همچنان انقلابی باشی .
میلاد دخانچی
ضمیمه:
استیت state در ترجمه متن های فارسی به اشتباه به دولت تعبیر شده در حالی که معنای فراتری رو شامل میشه، در واقع استیت به نظام اداره و فرآیندی که بر اداره جام
حسابداری منابع انسانی تبدیل مفهوم کیفی و ذهنی ارزش اهداف انسانی در قالب کمی و عینی با استفاده از دانش علوم و فن حسابداری است .
 
نوعی علم جدید در حسابداری است که نگرش نوین به منابع انسانی به عنوان یکی از موثرترین عوامل مولد در ایجاد درآمد موسسات  و مراکز است. در این مباحث، ارزش اقتصادی  حسابداری منابع انسانی به مثابه دارایی با اهمیت موسسه تلقی و امکان ارایه آن در صورت‌های مالی مطرح می گردد.
حسابداری منابع انسانی از دیدگاه واقعی
بر اساس تحقی
پایان نامه مبانی و مفهوم آنتن
جهت مشاهده و دانلود فایل به روی لینک زیر کلیک نمایید
دانلود پایان نامه مبانی و مفهوم آنتن

مبانی و مفهوم آنتن این پایان نامه از ۵ فصل تشکیل شده است. فصل اول در قالب طرح تحقیق به بررسی تاریخچه و نیز اهمیت مساله مورد تحقیق می پردازد. قابل ذکر است که اهداف ویژه تحقیق دانلود پایان نامه کامپیوتر مبانی آنتن هدف های ویژه تحقیق ۶ روش انجام تحقیق ۷ فصل دوم ۸ مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن  دانلود پایان نامه آنتن و شبکه
تکنیک طراحی سایت intrinsicهر صنعت یا زمینه تخصصی اصطلاحات و عبارات مخصوص به خود را دارد که تعریف آنها برای افرادی که در آن حوزه فعال هستند مشخص و قابل درک است. ولی همین مفهوم ممکن است برای کسانی که دانش تخصصی در این حوزه ندارند دشوار یا نامفهوم باشد. طراحی سایت نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این مقاله تلاش می کنیم مفهوم جدید Intrinsic Web Design یا “طراحی سایت ذاتی” که در طراحی سایت رایج شده است را به شما معرفی کنیم.اصطلاحات جدیدی که در زمینه طراحی سایت
پاورپوینت شفافیت در معماری
دانلود پاورپوینت با موضوع شفافیت در معماری، در قالب ppt و در 73 اسلاید، قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: نقطه مقابل مفهوم فضای بسته و تمام شده، مفهوم شفافیت و تداوم قرار دارد، در چنین فضایی، مسیر حرکت انسان و یا نگاه او در تداومی پیوسته صورت می
 
 
وقتی یه رابطه ای داغون می شه ( عمدا از لفظ تمام شدن استفاده نکردم)  این رابطه داغون ماحصل تلاش دو نفره در خرابکاری اما این که اشتباهاتمون رو نپذیریمتهمت بزنیمانگشت اتهام سمت کسی دراز کنیم در حالی که خودمونم مقصریم مسخره ترین اتفاق دنیاس.من از یه رابطه داغون شده با یه آدم خوب اومدم بیرون. آدمم بیشتر تو خودش بود و از همه مهمتر به سرانجام رسیدن رابطه رو تو این سن نمی خواست و خب به گفته خودش خانواده هم مخالفت می کردند و یه روز با یه اسمس رابطه
می‌گفت: «فکر کن نه خانی آمده و نه خانی رفته. فراموشش کن و برگرد به جریان عادی زندگی.»
گفتم: «اتفاقاً هم خانی آمده و هم خانی رفته. راستش همینی که می‌بینی درست جریان عادی زندگی است.» و بعد فکر کردم اگر فقط مفهوم یک چیز را در زندگی خوب یاد گرفته باشم، آن مفهوم شکست است. بار اولی نبوده که طعم شکست را چشیده‌ام و بار آخر هم نیست. و اینکه من هم مثل هر انسانی از باختن و شکست خوردن ناراحت می‌شوم و اعصابم تیزتیزی می‌شود و چند روزی عقربه‌های رفتار و کردا
مفاهیم: سیاه‌چاله چیست؟


همشهری آنلاین -
رشید عسگری:
اینشتین در سال ۱۹۱۵ در نظریه نسبیت عام خود از سیاه‌چاله‌ها سخن گفت. این
پدیده مرموز طبیعی کماکان در کانون توجه فیزیکدانان و اخترشناسان است

در اینجا سعی می‌کنیم به مفهوم سیاه‌چاله بپردازیم و با آن بیشتر آشنا شویم.
در کلامی ساده، سیاه‌چاله چیزی است که از متلاشی شدن یک ستاره بزرگ باقی
می‌ماند. اگر با مفهوم "ستاره" آشنا باشید می‌دانی
طراحی لوگو در تهران
 
اصول طراحی آرم موثر چیست؟
اصول طراحی لوگو.
ساده:باید آرم شما در یک نگاه به راحتی قابل شناسایی باشد.بیاد ماندنی: یک آرم کارآمد باید به یاد ماندنی باشد.بی زمان: یک آرم کارآمد باید مربوط به یک زمان خاص نباشد و از روند آن جلوگیری نکند.همه کاره و مقیاس پذیر: از یک آرم مناسب در اندازه ها و رنگ های مختلفی استفاده می شود.مناسب و قابل تفکیک باشد: در طرح سفید و سیاه هم قابل تشخیص باشد.
چه چیزی باعث ایجاد لوگوی بد می شود؟
آرم ها باید وا
مفهوم Firmware

مفهوم Firmware
مفهوم Firmware: سفت افزار یا فریمور Firmware یک برنامه نرم افزاری یا مجموعه ای از دستورالعمل هایی است که در یک دستگاه سخت افزاری برنامه نویسی شده است. نرم افزار Firmware عموما دستورالعمل های لازم را برای برقراری ارتباط دستگاه با سخت افزار کامپیوترهای دیگر ارائه می دهد. اما سوال کلیدی اینجاست که چگونه می توان نرم افزار را روی سخت افزار برنامه نویسی کرده و قرار داد؟ سؤال خوبی بود. سیستم عامل بطور معمولا در حافظه فلش ROM یک دستگاه س
خلاصه کتاب صور بنیانی حیات دینی اثر امیل دورکیم فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: pdfتعداد صفحات: 32حجم فایل: 154قیمت: 6500 تومانبخشی از متن:خلاصه کتاب صور بنیانی حیات دینی اثر امیل دورکیمبه تعداد 32 صفحه pdfمناسب اساتید و دانشجویان علوم اجتماعی پیشگفتارمقدمهدرباره امیل دورکیمنگاه کلی به این اثرتعریف پدیده دینی و دیندریافت های اصلی دین بنیانی - جان پرستیدریافت های اصلی دین بنیانی - طبیعت پرستیتوتم پرستی به عنوان دین بنیانیباورهای توتمی به
مفهوم آورده در شرکت های تجاریبا توجه به آنکه قوانین تجارت
ایران در خصوص اصطلاح « آورده »، تعریفی ارایه نداده و تنها به صورت مختصر
به انواع آن یعنی آورده ای نقدی وغیر نقدی اشاره نموده اند، دانستن مفهوم
آورده ضرورت دارد. به همین جهت در این نوشتار، ابتدا در گفتار نخست مفهوم
انواع آورده (آورده های نقدی وغیرنقدی)؛ و در گفتاردوم قو
سلام
یه کلاس خوب و سرحال با چند تا از بچه های مهدی یاوران داشتیم و با همدیگه احکام کار کردیم.
این جلسه کارت های کمک آموزشی احکام استفاده کردیم که برای آموزش و توضیح پنج مفهوم واجب ، حرام ، مستحب ، مکروه ، و مباح هست.
روی پنج کارت، این پنج کلمه نوشته شده و برای تدریس از این پنج کارت شروع میکنیم و با نشون دادن هر کارت به بچه ها ازشون می پرسیم که چه کسی میدونه کلمه روی کارت به چه معناست و بعد خودمون معنای کامل رو توضیح میدیم ، به همین ترتیب تا آخرین

تبلیغات

محل تبلیغات شما
خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

مرکز مطالعات معرفتی سدید متن آهنگ و ....... حقیقت غدیر خم گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی avazkhan CRM Channel طراح و مجری کلیه ی قطعات بتنی آدم روها دریچه - طوقه - رینگ و ... دکوراسیون منزل و طراحی داخلی دبیرستان شهید افتخاری فروشگاه فتو سنتر - انواع موکاپ و قاب عکس فتوشاپ جُغدِ سفید